Επικοινωνία


Δρ. Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, PhD

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Διαβητολογικής Μονάδας Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

 

 

 

 

 

Ιατρείο : Λουκιανού 14 Κολωνάκι – 10675 ΑΘΗΝΑ

Τηλ : 215 5512136

email : info@pahisarkia.gr

Δέχεται με ραντεβού

ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΙΟΥΛΗ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

ΚΤΗΡΙΟ Β’ – 2ος όροφος
Τηλέφωνο : 210 6862530
Fax : 210 6100727
email : gargyrakopoulou@gmail.com

http://www.iatriko.gr/

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ