Ομιλία για το Διαβήτη κύησης στην 22η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΜΕΔΙΠ

Ομιλία για το Διαβήτη κύησης στην  22η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΜΕΔΙΠ

Ομιλία για το Διαβήτη κύησης
στην 22η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΜΕΔΙΠ : Εταιρια Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού ποδιού