Δρ. Γ. Α. Αργυρακοπούλου, MD, PhD

Ειδική Παθολόγος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών στο Σακχαρώδη Διαβήτη

τ. Clinical Fellow στο Centre For Diabetes & Metabolic Medicine, Barts and the London School of Medicine

 

ΙΑΤΡΕΙΟ:

Λουκιανού 14, 10675 Αθήνα

Τηλέφωνο:  215 5512136, Φαξ: 215 5512139

Email: info@pahisarkia.gr


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s