Η παχυσαρκία έχει πλέον λάβει επιδημικές διαστάσεις

Posted on Updated on

Η παχυσαρκία αποτελεί μία σοβαρή ασθενεία που συνοδεύεται συχνά από νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 200 εκατομμύρια άνδρες και 300 εκατομμύρια γυναίκες είναι παχύσαρκοι και ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας εχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες,

Και ενώ σημαντική είναι η πρόληψη της παχυσαρκίας, εξίσου σημαντική είναι και η θεραπεία των παχύσαρκων ασθενών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s